बामणोली ते रसाळगड – १९९६

बामणोली ते रसाळगड – १९९६

टीप: या ट्रेक मधील काही फोटो हे इन्टरनेट वरून डाउनलोड करून वापरले आहेत..यामागील हेतू फक्त आणि फक्त लेखनातील संदर्भ  अधोरेखित करण्याचा आहे.. कुणाचा आक्षेप असल्यास.. ते वगळण्यात येतील.. त्यासाठी.. वाटाड्या ब्लॉग वर निरोप धाडावा.. धन्यवाद.. माधव कुलकर्णी

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s