राचोल किल्ला (Rachol Fort Gate)

वाटाड्या मार्ग : मडगाव रेल्वे स्थानकापासून साधारण ७ किमी अंतरावर राचोल नावाचे गाव आहे.. या गावात आदिलशाही काळात बांधलेला राचोल नावाचा किल्ला आहे. राष्ट्रीय महामार्ग ६६ णे पणजी ते मडगाव ला येवून पूर्वेकडे हा किल्ला आहे.. या दरवाजाने पुढे गेल्यास पत्रिअर्चल सेमिनरी ऑफ़ रासयैाल (Patriarchal Seminary of Rachol) नावाची भव्य चर्च आहे.. कसे जाल आणि काय…

मुरगाव किल्ला (Marmagao Fort) 

वाटाड्या मार्ग :  वास्को द गामा शहराच्या पुढे मुरगाव पोर्ट/बंदर चे कस्टम ऑफिस आहे.. या पोर्ट च्या उजवीकडे झाडोरयामध्ये आणि समुद्रकिनाऱ्याला खेटून मुरगाव चा किल्ला आहे. कस्टम ऑफिस कडून किल्ल्य्यापर्यंत जाण्यासाठी सिमेंटची पायवाट बांधली आहे.. कसे जाल आणि काय पाहाल ? किल्ल्याचा प्रकार : टेकडीवरचा किल्ला जवळचे गाव : वास्को द गामा – ३ किमी…